Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İZMİR / KARABAĞLAR - Fevzi Çakmak Ortaokulu

HİZMET STANDARTLARIMIZ

 

İZMİR VALİLİĞİ
KARABAĞLAR FEVZİ ÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU  MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI

SIRA   NO

HİZMETİN
   ADI

İSTENEN
   BELGELER

HİZMETİN   TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

1

Kayıt Kabul
Ortaokullar

 T.C. Kimlik numarası

1   GÜN

2

Nakil ve Geçişler
Ortaokullar

 1.TC Kimlik numarası 
 2.Veli Dilekçesi
 3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile   özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için  durumlarını gösteren belge

 

4   SAAT

 

3

Kayıt Kabul
Ortaokullar                Denklik ile Kayıt

 1. TC Kimlik numarası
 2. Denklik Belgesi

 

1   GÜN

 

4

Öğrenci Belgesi
Ortaokullar

 Dilekçe

4   SAAT

 

5

Öğrenim Durum Belgesi
Ortaokullar

 Dilekçe

4   SAAT

 

6

Öğrenim Belgesi
Ortaokullar

 Dilekçe

4   SAAT

 

7

Yatılı   İlköğretim Bölge Okullarına Öğrenci Yerleştirilmesi

 1- Velinin TC Kimlik Numarası
 2- Dilekçe 
 3- Öğrenci Belgesi

 

3   GÜN

       

 

 

SIRA   NO

HİZMETİN
   ADI

İSTENEN
   BELGELER

HİZMETİN   TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

8

Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar
Ortaokullar (PYBS)

1-Öğrenci   ailesinin maddi durumu gösterir beyanname 
2-Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı   kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu   (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair   belgeler

 

4   SAAT

 

9

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
Ortaokullarda Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler 

Dilekçe

 

1   GÜN

 

10

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
Ortaokullarda Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenler

1. Dilekçe
2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise,   öğrenim durumlarını kanıtlayan belge.

 

1   GÜN

 

11

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
Ortaokullarda Diploma Verilmesi

1- Sözlü   başvuru veya vekaletname
2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

 

30   DAKİKA

           

 

 

 

SIRA   NO

HİZMETİN
   ADI

İSTENEN
   BELGELER

HİZMETİN   TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

12

Ortaokullarda Öğrenci Yetiştirme KurslarındanYararlandırma

Veli   Dilekçesi

 

5   DAKİKA

 

13

 

 

Ortaokullarda Sınıf Yükseltme

1-Veli   dilekçesi 
2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde,    1-5´ inci   sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve   beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber   öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı   önerileri                               

 

1   HAFTA

 

14

Ortaokullarda Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu   Kararına İtiraz Etme

Veli   itiraz dilekçesi

 

5   GÜN

 

15

Kayıt   Kabul Ortaokullarda Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları

1-Denklik   belgesi
2- Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel   Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık  oturum belgesi

 

30   DAKİKA

                       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.        

İlk Müracaat Yeri: Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu                   İkinci Müracaat Yeri :İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                                : Yasin ÖZTÜRK                                     İsim                             :Latif SUSUZ
Unvan                             : Okul Müdürü                                       Unvan                         :İlçe Milli Eğitim Müdürü
Tel                                   : 232 2508577                                     Tel                               : 232 2618667
Faks                                : 232 261.31.31                                    Faks                             :232 2626972
e-Posta                           : konakfevzıcakmak@hotmail.com      Posta   :karabağlar35@meb.gov.tr  

Adres                           : 2906 Sokak No:39 Bahar mahallesi  Karabağlar/İZMİR                                              

Yayın: 2012-12-03 - Güncelleme: 2012-12-10 15:17:19 - Görüntülenme: 2179